Zborovanje v Slovenj Gradcu

V soboto, 21. maja, so se verniki iz Osrednje regije Slovenske konference, ki vključuje cerkve v Celju, Dravogradu, Krškem, Slovenj Gradcu, Velenju in Vuzenici, zbrali na regionalnem zborovanju. Tokratno srečanje je potekalo v prostorih slovenjgraške adventistične cerkve, ki je bila skozi ves dan polna skoraj do zadnjega kotička. Gosta na zborovanju sta bila Nebojša Milovanović, blagajnik Jadranske unije konferenc, in Zmago Godina, predsednik Slovenske konference.

Nebojša Milovanović je v svoji dopoldanski pridigi spregovoril o moči Božje besede in vernike povabil, da jo znova odkrijejo in izkusijo tudi v svojem življenju, pastor Godina pa je vodil interaktivno proučevanje Svetega pisma na temo Jezusove identitete. Poleg tega so navzoči prisluhnili še poročilom o delovanju cerkva in glasbenima nastopoma deklet ter moških iz Krškega, ki so zapeli pesmi “Rad ti služim” in “Alfa in Omega”.

Po odmoru za kosilo, ki so ga pripravili gostitelji, je sledil čas za druženje in pogovor z upravo Konference in Unije, kjer so bile podane nekatere aktualne informacije pomembne za življenje in delovanje cerkva. Sledil je krajši odmor po njem pa še popoldansko bogoslužje, kjer je pastor Godina spregovoril o evangeliju kot Božjem nespremenljivem sporočilu za spreminjajoči se svet, Nebojša Milovanović pa je predstavil projekt prenove šolskega središča v Maruševcu. Za aktivno vključenost vseh navzočih je poskrbel svetopisemski kviz, glasbena nastopa Nejca Kotnika in Jana Ahaca ter Helene Korat pa sta poskrbela še za glasbeni užitek.